Ra mắt mô hình "Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới"
Cập nhật lúc07:48, Thứ Hai, 11/09/2017 (GMT+7)

Ngày 8-9-2017, Hội LHPN tỉnh tổ chức ra mắt mô hình “Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM” tại thôn Quần Phương, xã Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng). Đây là một trong 4 đơn vị trên toàn quốc được Trung ương Hội LHPN Việt Nam lựa chọn triển khai xây dựng mô hình điểm để nhân ra diện rộng.

Chi Hội Phụ nữ thôn Quần Phương có 236 hội viên. Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với các tiêu chí xây dựng NTM, đời sống các hộ gia đình có nhiều thay đổi rõ rệt, nhất là tiêu chí về giảm nghèo và "3 sạch" (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Cuối năm 2016, qua bình xét có 218 gia đình đạt 8 tiêu chí, đạt 92,7%; tuy nhiên kết quả trên chưa thực sự bền vững, nhất là tiêu chí "3 sạch". Thực hiện chỉ đạo của Hội cấp trên về triển khai mô hình “Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM”, Hội Phụ nữ xã Nghĩa Bình đã tiến hành khảo sát thực tế tại 250 hộ gia đình trong thôn, nắm bắt thực trạng cũng như nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và nhân dân trong xây dựng NTM. Từ đó tập trung tuyên truyền, vận động, hỗ trợ giúp cho hội viên, phụ nữ có thêm kiến thức, vận động các thành viên trong gia đình và cộng đồng thực hiện tốt cuộc vận động; phấn đấu mỗi năm giúp đỡ từ 2 hộ gia đình trở lên đạt 8 tiêu chí; xây dựng được tuyến đường hoa phụ nữ tự quản và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt chỉ tiêu đề ra. Việc triển khai mô hình nhằm phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội tham gia xây dựng NTM thông qua việc thực hiện các tiêu chí "5 không, 3 sạch", góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng; thực hiện các tiêu chí NTM của địa phương./.

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,