Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khoá 2017-2019
Cập nhật lúc08:14, Thứ Sáu, 08/09/2017 (GMT+7)

Ngày 6-9-2017, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2017-2019 tỉnh Nam Định. Dự lễ khai giảng có đồng chí Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo Trường Chính trị Trường Chinh.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2017-2019 gồm 90 học viên là cán bộ chủ chốt và cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh. Tại khóa học, thông qua 19 môn học và các chuyên đề ngoại khóa, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản của học thuyết Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước; cập nhật tình hình kinh tế - xã hội, chính trị trong nước và quốc tế…

Phát biểu tại lễ khai giảng, đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định, thời gian qua, Tỉnh ủy Nam Định đã luôn quan tâm đến công tác đào tạo lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và dự nguồn đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý, phương pháp tư duy làm việc khoa học, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh; đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đồng chí cũng nêu rõ mục tiêu và yêu cầu của lớp học, đề nghị các cơ quan, địa phương quan tâm tạo điều kiện cho học viên tham gia khóa học đạt hiệu quả. Đối với các học viên cần bố trí thời gian, công việc khoa học, hợp lý để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tập trung học tập đảm bảo chất lượng, tiếp thu những kiến thức từ khóa học vận dụng vào giải quyết những vấn đề thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Trong quá trình học tập cần nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ, sự sáng tạo; chấp hành nghiêm túc quy chế đào tạo và nội quy của lớp học. Ban chỉ đạo lớp học và Trường Chính trị Trường Chinh sẽ thường xuyên theo dõi, đề xuất với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo để lớp học thu được kết quả cao./.

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,