Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy
Cập nhật lúc07:59, Thứ Ba, 12/09/2017 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban ATGT quốc gia, ngày 6-9-2017, Ban ATGT tỉnh ban hành Kế hoạch số 1895/KH-BATGT về việc tổng kết 10 năm thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy theo tinh thần Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2017. Chương trình tổng kết nhằm mục đích đánh giá toàn diện kết quả đã được, những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm sau 10 năm triển khai quy định bắt buộc đội MBH đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh. Rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng MBH đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Định hướng những nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện để nâng cao hơn nữa kết quả và hiệu quả của quy định pháp luật về bắt buộc đội MBH nhằm góp phần kéo giảm thiệt hại do TNGT đối với người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.

Để chương trình bảo đảm tính nghiêm túc, hiệu quả và tiết kiệm, từ tháng 9 đến hết tháng 12-2017, Ban ATGT tỉnh chủ trì, đôn đốc và phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng báo cáo, tổng kết đánh giá kết quả triển khai, thực hiện quy định bắt buộc đội MBH đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy. Trong đó, Công an tỉnh tập trung báo cáo các công tác: tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh MBH. Sở GD và ĐT chủ trì, phối hợp cùng Ban ATGT tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai “Tháng hành động vì ATGT cho trẻ em đến trường”; tổ chức phát động và triển khai rộng rãi đến tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh… Sở Y tế tổng kết, đánh giá hiệu quả của quy định bắt buộc đội MBH đối với việc giảm thiểu thương tích do TNGT gây ra; báo cáo tổng hợp, thống kê tỷ lệ nạn nhân chấn thương sọ não do không đội MBH trên tổng số nạn nhân nhập viện do TNGT qua từng năm (kể từ năm 2008). Sở KH và CN chủ trì tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành đối với các nội dung: thực hiện cấp và quản lý, giám sát việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất MBH, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về sản xuất và điều kiện kinh doanh MBH theo những quy định pháp luật hiện hành. Sở Công thương báo cáo tổng hợp kết quả triển khai thực hiện quy định bắt buộc đội MBH và việc thực hiện chức năng, trách nhiệm của Sở đối với quy định của pháp luật liên quan đến sản xuất, nhập khẩu phân phối và kinh doanh MBH. Sở TT và TT chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền về kết quả thực hiện quy định bắt buộc đội MBH đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy và các vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về quy chuẩn chất lượng, điều kiện sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh MBH; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định đội MBH khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, trong đó có quy định đội MBH cho trẻ em. Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định tăng cường thời lượng tuyên truyền các nội dung liên quan đến quy định của pháp luật về bắt buộc đội MBH đối với người đi xe mô tô, xe gắn máy. Ban ATGT các địa phương báo cáo việc triển khai thực hiện quy định bắt buộc đội MBH tại địa phương, bao gồm các nội dung: công tác chỉ đạo thực hiện; kết quả thực hiện; tỷ lệ chấp hành đội MBH qua từng năm, công tác quản lý, kiểm tra giám sát việc sản xuất, điều kiện kinh doanh MBH; thống kê số vụ vi phạm được phát hiện; số lượng vụ việc được xử lý; thống kê tỷ lệ thương tích TNGT do không chấp hành đội MBH, việc triển khai vận động hỗ trợ MBH tại địa phương./.

Thanh Thuý
 

,
,
.
,
,
,
,