Khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 tại huyện Hải Hậu và Xuân Trường
Cập nhật lúc08:13, Thứ Sáu, 04/08/2017 (GMT+7)

Chuẩn bị cho hội nghị sơ kết thi hành Luật HTX năm 2012, ngày 3-8-2017, UBND tỉnh tổ chức Đoàn khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của một số HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn các huyện Hải Hậu và Xuân Trường. Đoàn do đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở: KH và ĐT, NN và PTNT, Liên minh HTX tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe một số HTX sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp, HTX chuyên ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản báo cáo về tình hình hoạt động của HTX trong thời gian qua và việc triển khai thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Theo đó, sau chuyển đổi, cơ bản các HTX nông nghiệp đã tổ chức được một số dịch vụ thiết yếu và thỏa thuận như: cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, tưới tiêu nước, diệt chuột, làm đất, thủy lợi nội đồng, bảo vệ thực vật... Các HTX chuyên ngành chăn nuôi, nuôi thủy sản tổ chức được các dịch vụ như: cung ứng giống, vật tư, thức ăn chăn nuôi, bao tiêu sản phẩm. Các HTX nông nghiệp chuyển đổi theo Luật HTX 2012 đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu dịch vụ của các thành viên trong và ngoài HTX. Đa số các HTX đều có sự thay đổi về bộ máy quản lý; xác định được phương hướng sản xuất, kinh doanh phù hợp; quy chế quản lý dân chủ được thiết lập; năng lực nội tại của các HTX tăng lên. Xu thế liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau, giữa HTX với doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và với các ngành khoa học kỹ thuật ngày càng có chiều hướng tăng. Số lượng thành viên HTX tuy có giảm đi nhưng mức lương bình quân tăng hơn so với trước đây từ 10-15%. Tuy vậy, một số HTX vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn; chưa tổ chức được dịch vụ bao tiêu sản phẩm; chi phí cho đội ngũ quản lý HTX thấp; nhiều HTX chưa có trụ sở làm việc, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc triển khai, thực hiện Luật HTX năm 2012 của các HTX trong thời gian qua. Đồng chí đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị và đề nghị các ngành chức năng tổng hợp, báo cáo, đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai, thi hành Luật HTX năm 2012 tiếp tục điều chỉnh, bổ sung để việc thi hành Luật HTX năm 2012 được thực tế, hiệu quả hơn.

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại HTX dịch vụ chăn nuôi Sơn Nam, xã Hải Trung (Hải Hậu) và HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nuôi trồng thủy sản Xuân Hòa, xã Xuân Hòa (Xuân Trường)./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,