Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam - Lào tỉnh tổ chức đại hội lần thứ II
Cập nhật lúc08:23, Thứ Hai, 28/08/2017 (GMT+7)

Ngày 25-8-2017, Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam - Lào tỉnh tổ chức đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2017-2022).

Trong nhiệm kỳ qua, Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam - Lào tỉnh đã tăng cường đoàn kết, vận động hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; động viên hội viên nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, Ban liên lạc đã tích cực vận động hội viên tham gia các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương, gương mẫu thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, trong 5 năm qua có 1.467 hội viên được hai Nhà nước Việt Nam - Lào khen thưởng…

Thời gian tới, Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam - Lào tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động. Động viên các thế hệ hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tham gia tích cực, hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thu Thủy

,
,
.
,
,
,
,