Vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường biển
Cập nhật lúc07:57, Thứ Hai, 10/07/2017 (GMT+7)

Ngày 7-7-2017, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức ra mắt mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường khu vực biển, góp phần xây dựng NTM” và tuyên truyền, đối thoại các chính sách về BHYT bắt buộc, BHXH tự nguyện cho cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Giao Long (Giao Thủy).

Những năm gần đây, Hội Phụ nữ xã Giao Long đã đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng nhiều mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường. 100% các chi hội đã đảm nhận xây dựng các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đã có 1.724/1.867 hộ có hội viên đăng ký thực hiện phân loại rác tại gia đình; thu gom và đổ rác thải đúng nơi quy định. Hội Phụ nữ xã còn hỗ trợ các chi hội xây dựng và gắn biển các tuyến đường do phụ nữ tự quản; nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH triển khai các hoạt động truyền thông về sử dụng nước sạch và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh. Hội đang quản lý hơn 1 tỷ đồng vốn của Ngân hàng CSXH hỗ trợ 109 hộ vay xây dựng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh. Toàn xã có 2.454 hộ (đạt 97%) có công trình hợp vệ sinh, góp phần quan trọng vào việc giảm các bệnh truyền nhiễm liên quan đến nước và vệ sinh môi trường, chủ động phòng tránh sự lây lan các dịch bệnh trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sức khỏe của người dân địa phương. Được sự quan tâm của Hội LHPN tỉnh về triển khai xây dựng mô hình "Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường khu vực biển, góp phần xây dựng NTM”; xã Giao Long đã khảo sát, lựa chọn các thành viên tham gia “Đội tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường” do Hội Phụ nữ xã thành lập, xây dựng quy chế hoạt động và ký cam kết bảo vệ môi trường giữa Hội Phụ nữ xã với các chi hội, hộ gia đình...

Việc triển khai mô hình nhằm góp phần giảm thiểu tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường; nâng cao ý thức, hành vi bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân; bảo vệ sức khỏe người dân; giúp cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững; thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, góp phần cùng địa phương hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng NTM, phấn đấu đến cuối năm đạt xã NTM.

Tại hội nghị, BHXH tỉnh và Sở Y tế cũng đã tuyên truyền, đối thoại các chính sách về BHYT bắt buộc, BHXH tự nguyện và giải đáp những vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh BHYT cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xã./.

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,