Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Cập nhật lúc07:56, Thứ Hai, 10/07/2017 (GMT+7)

Ngày 7-7-2017, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh đã củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chương trình giao ước thi đua thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2020… Thực hiện chương trình an sinh xã hội và chăm lo tết cho người nghèo năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các doanh nghiệp trong toàn tỉnh tặng quà cho 127.251 đối tượng chính sách, người có công, người nghèo... với tổng số tiền trị giá hơn 200 tỷ đồng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và chính quyền các cấp quan tâm phối hợp triển khai, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc ưu tiên sử dụng các mặt hàng sản xuất trong nước, đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban MTTQ các địa phương phối hợp tổ chức 10 hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và 21 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong 6 tháng đầu năm 2017 đã tiếp nhận 23 đơn thư phản ánh, kiến nghị và tố cáo của nhân dân. Qua phân loại, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chuyển 8 đơn thư đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết…

6 tháng cuối năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, vận động nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng giám sát việc thực hiện tiêu chí số 17 về “Môi trường và an toàn thực phẩm” trong bộ tiêu chí xây dựng NTM tại một số xã, thị trấn, huyện. Phối hợp với HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thực hiện tốt chức năng giám sát các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức Nhà nước. Quan tâm theo dõi, nắm tình hình các tôn giáo giúp đỡ, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông báo tình hình kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017./.

Văn Huỳnh

,
,
.
,
,
,
,