Tuyên truyền pháp luật về quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường biển
Cập nhật lúc09:56, Thứ Hai, 31/07/2017 (GMT+7)
Ngày 28-7-2017, Sở TN và MT tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển cấp huyện, xã gồm: Đại diện Vườn quốc gia Xuân Thủy; các phòng nghiệp vụ TN và MT, NN và PTNT, Đồn Biên phòng, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên 3 huyện ven biển; UBND xã, cán bộ địa chính 20 xã ven biển.
 
Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến về Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Tổng quan về sự cố tràn dầu và hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh; Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21-5-2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển… Tại hội nghị, đại diện Sở TN và MT và các đại biểu cũng đã thảo luận và giải đáp các vấn đề phát sinh trong thực tế trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường biển tại địa phương./.
 
Nguyễn Hương
,
,
.
,
,
,
,