Trao Giải thưởng Nguyễn Đức Thuận lần thứ IV năm 2017
Cập nhật lúc05:22, Thứ Hai, 31/07/2017 (GMT+7)

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức tôn vinh CNVCLĐ tiêu biểu và trao Giải thưởng Nguyễn Đức Thuận lần thứ IV năm 2017.

Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ nói chung và phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nói riêng luôn được duy trì và phát huy có hiệu quả. Trong 3 năm (2014-2017), toàn tỉnh đã có trên 10 nghìn đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Trong đó, có 42 đồng chí được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo, 26 đồng chí đạt giải trong Hội thi sáng tạo - kỹ thuật tỉnh, 242 đồng chí được công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Kết quả trên là cơ sở quan trọng để các cấp công đoàn trong tỉnh tiến hành lựa chọn, bình xét CNVCLĐ tiêu biểu, đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Thuận. Năm nay, Giải thưởng Nguyễn Đức Thuận lần thứ IV đã tôn vinh 33 CNVCLĐ tiêu biểu được bình xét, lựa chọn từ 19 LĐLĐ huyện, thành phố và công đoàn cơ sở trực thuộc.

Giải thưởng Nguyễn Đức Thuận được trao hằng năm nhằm tôn vinh những CNVCLĐ tiêu biểu đang trực tiếp công tác, lao động sản xuất tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, góp phần khơi dậy tính sáng tạo của CNVCLĐ, tạo nên sức lan tỏa rộng rãi trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do tổ chức công đoàn phát động./.

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,