Triển khai Dự án "Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững"
Cập nhật lúc08:01, Thứ Ba, 16/05/2017 (GMT+7)

Nhằm triển khai Dự án “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thuộc Đề án 279 của Chính phủ “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, ngày 15-5-2017, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, khai trương mô hình CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” tại 2 đơn vị làm điểm là Thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng) và Chi Hội Phụ nữ 13, thôn Hổ Sơn, xã Liên Minh (Vụ Bản).

Tại 2 đơn vị làm điểm, cán bộ, hội viên phụ nữ đã được cung cấp những kiến thức, kỹ năng để xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững theo các chuyên đề: giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong gia đình; kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; giao tiếp, ứng xử giữa cha mẹ và con cái; giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho trẻ trong gia đình; kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản; định hướng nghề nghiệp cho con; bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Việc triển khai Dự án với các hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch số 08 ngày 29-1-2015 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020…, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng, từ đó thay đổi hành vi ứng xử, phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững./.

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,