Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017
Cập nhật lúc06:08, Thứ Tư, 10/05/2017 (GMT+7)

Nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, ngày 8-5-2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng các sự kiện: Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017.

 Trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: mít tinh, treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu khuyến khích cộng đồng thực hiện các hoạt động gắn bó hữu cơ, sống thân thiện, hài hòa và bền vững với thiên nhiên theo chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2017 (5-6) là “Sống hài hòa với thiên nhiên”; kêu gọi cộng đồng du lịch cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học theo chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2017 (22-5) là “Đa dạng sinh học và du lịch bền vững”; bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển, hải đảo cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với cuộc sống, sức khỏe của con người, tính cấp thiết phải bảo vệ đại dương theo chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 (từ 1 đến 8-6) là “Vì tương lai của chúng ta” và chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2017 (8-6) là “Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta”. Sở TN và MT chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương phát động “Tháng hành động vì môi trường” trong thời gian từ nay đến hết tháng 7-2017 với các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu vực công cộng, các khu vực làng nghề, khu, CCN. Tăng cường vai trò của du lịch trong việc bảo tồn hệ sinh thái và nâng cao nhận thức về sự độc đáo của đa dạng sinh học. Các huyện ven biển ra quân vệ sinh bãi biển, khu du lịch sinh thái, trồng và chăm sóc rừng ngập mặn, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái biển, tiến hành thả giống thủy sản mặn lợ xuống vùng biển ven bờ nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản./.

Thanh Thuý

 

,
,
.
,
,
,
,