Thành ủy Nam Định triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017
Cập nhật lúc06:11, Thứ Tư, 17/05/2017 (GMT+7)

Chiều 16-5-2017, Thành ủy Nam Định tổ chức hội nghị thông báo tình hình thời sự, chính trị và học tập chuyên đề về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Nam Định chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Đoàn Thế Hanh, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo một số tình hình thời sự, chính trị nổi bật trong thời gian qua của đất nước và truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc học tập và quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tích cực học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm công dân với xã hội. Đồng thời đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên và liên tục, nhất là việc nêu cao tinh thần gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

Thu Thủy

,
,
.
,
,
,
,