Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa X
Cập nhật lúc07:14, Thứ Sáu, 19/05/2017 (GMT+7)

Chiều 18-5-2017, Tỉnh ủy Nam Định phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực I tổ chức lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) khóa X (niên khóa 2015-2017). Dự lễ bế giảng có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học; lãnh đạo Học viện Chính trị Khu vực I.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ bế giảng.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ bế giảng.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị (hệ không tập trung) khóa X gồm 90 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong tỉnh. Trong gần 2 năm tham gia khóa học, các học viên được học tập và nghiên cứu các chuyên đề gồm: những kiến thức cơ bản và hệ thống về những nguyên lý khoa học, cách mạng của học thuyết Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực: kinh tế - văn hóa - xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, Nhà nước pháp quyền XHCN; Về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Các kiến thức về khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý và những thành tựu của đất nước trong thời kỳ đổi mới… Những kiến thức tiếp nhận được từ khóa học giúp các học viên hoàn thiện và nâng cao trình độ lý luận chính trị, phương pháp luận khoa học và những kinh nghiệm thực tiễn phục vụ cho quá trình công tác. Kết thúc khóa học có 98,89% học viên được xếp loại khá, giỏi, trong đó có 41,11% xếp loại giỏi.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao kết quả học tập, rèn luyện của các học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa X, đồng thời đề nghị sau khóa học, các học viên cần có kế hoạch tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng hoạt động thực tiễn; vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết có hiệu quả những công việc cụ thể ở ngành, địa phương, đồng thời thường xuyên rèn luyện lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và phong cách làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tin: Thu thủy, ảnh: Văn Huỳnh

,
,
.
,
,
,
,