Bàn giao 1.125 hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B về các huyện, thành phố
Cập nhật lúc08:04, Thứ Sáu, 19/05/2017 (GMT+7)
Ngày 17-5-2017, Sở Nội vụ tổ chức lễ bàn giao hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B về cho UBND các huyện, thành phố trong tỉnh để trao trả cho cán bộ hoặc thân nhân của cán bộ đi B.
 
Đợt này, tỉnh ta nhận bàn giao từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III 1.125 hồ sơ cán bộ đi B. Nội dung hồ sơ gồm các loại giấy tờ: Sơ yếu lý lịch, Quyết định đi B, Giấy chuyển đi, các loại giấy tờ sinh hoạt Đảng, đoàn, Chứng minh thư, Huân, Huy chương, Kỷ niệm chương, Bằng khen, ảnh, kỷ vật và nhiều loại giấy tờ khác… Hồ sơ cán bộ đi B phân theo địa giới hành chính gồm: Thành phố Nam Định: 74 hồ sơ; huyện Giao Thủy, huyện Hải Hậu: 118 hồ sơ; huyện Mỹ lộc: 73 hồ sơ; huyện Nam Trực: 145 hồ sơ; huyện Nghĩa Hưng: 85 hồ sơ; huyện Trực Ninh: 114 hồ sơ; huyện Vụ Bản: 116 hồ sơ; huyện Xuân Trường: 72 hồ sơ; huyện Ý Yên: 205 hồ sơ. Những hồ sơ và kỷ vật được bàn giao đã lưu lại thông tin về bản thân và quá trình phấn đấu của nhiều cá nhân trên tất cả các lĩnh vực ngành nghề, đồng thời còn là một nguồn tài liệu độc đáo và đa dạng, nguồn sử liệu vô giá, thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng sáng ngời của các thế hệ cán bộ đi B đã góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... Mặt khác, đây còn là những tài liệu quan trọng làm cơ sở để giải quyết chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước cho người hoạt động cách mạng, thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng./.
 
Trần Văn Trọng
,
,
.
,
,
,
,