Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017
Cập nhật lúc07:38, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)

Ngày 19-4-2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường (VSMT) năm 2017.

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và VSMT được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh từ 15-4 đến 15-5-2017 và duy trì đến hết Ngày Môi trường thế giới 5-6-2017. Chủ đề của Tuần lễ quốc gia Nước sạch và VSMT năm nay là “Nước sạch và VSMT vì sự phát triển toàn diện của trẻ em” nhằm tuyên truyền sâu rộng, thay đổi cách nghĩ, nhận thức, chuyển đổi hành vi để tự cải thiện điều kiện cấp nước và vệ sinh, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên nước, tham gia bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước. Nội dung hoạt động hưởng ứng bao gồm: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về vai trò, tầm quan trọng và các quy định sử dụng nước sạch và bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, trữ nước hộ gia đình, sử dụng an toàn và tiết kiệm tài nguyên nước. Bên cạnh đó, tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương. Kết hợp với tuyên truyền rộng rãi bằng pa-nô, áp phích, khẩu hiệu tại cơ quan, công sở, nơi công cộng và truyền thông lưu động bằng xe ô-tô với các thông điệp hưởng ứng Tuần lễ. Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cấp nước và VSMT sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; tăng cường kiểm tra các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung sau đầu tư và kiểm soát chất lượng nước, đảm bảo cấp nước an toàn và bền vững. Huy động toàn dân làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống vệ sinh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”./.

Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,