Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX
Cập nhật lúc06:25, Thứ Hai, 17/04/2017 (GMT+7)

Ngày 14-4-2017, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 11 nhằm quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2017 và một số nội dung khác. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Quý I-2017, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU và Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo chương trình công tác đề ra, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh; tiếp tục tập trung cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo tổ chức thành công Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của tỉnh. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều tăng so với cùng kỳ. Trong sản xuất nông nghiệp đã hoàn thành thu hoạch 11.851ha cây vụ đông; gieo cấy 74.528ha lúa xuân; xây dựng 126 mô hình “cánh đồng mẫu lớn” với tổng diện tích 6.704ha (trong đó có 119 mô hình sản xuất lúa, 7 mô hình sản xuất rau màu). Dịch cúm gia cầm xảy ra ở một số hộ chăn nuôi thuộc 5 xã của 3 huyện với tổng số gia cầm tiêu hủy trên 10 nghìn con. UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống, ngăn chặn không để dịch lây lan, bùng phát ra diện rộng và đã cơ bản khống chế được dịch cúm A/H5N1. Sản lượng thủy sản ước đạt 28.613 tấn, bằng 21,2% kế hoạch, tăng 6,9% so cùng kỳ. Trong xây dựng NTM, toàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo, quyết định công nhận 47 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM năm 2016 (tăng 7 xã so với dự kiến). Đến nay, toàn tỉnh có 1 huyện đạt chuẩn NTM, 159 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM (bằng 76,1% số xã, thị trấn). Công tác cải cách thủ tục hành chính được tập trung thực hiện; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016 của tỉnh thuộc nhóm đạt điểm cao nhất trong cả nước. Tổng thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn quý I đạt 857,9 tỷ đồng, đạt 22% dự toán năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội - giáo dục tiếp tục phát triển. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo. Tổ chức đón Tết Nguyên đán cho nhân dân đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II, toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Triển khai các chuyên đề kiểm tra, giám sát đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng và thời gian. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 gắn với thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; phấn đấu năm 2017 có thêm từ 31 xã, thị trấn và 2 huyện trở lên đạt chuẩn NTM. Tập trung đầu tư xây dựng Thành phố Nam Định theo Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016-2020. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, nội chính, tuyên truyền, vận động nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ quý II và cả năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm một số chỉ tiêu, vấn đề như: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); xây dựng NTM; vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh; tiến độ xây dựng khu đô thị trung tâm ở các huyện và các công trình trọng điểm của tỉnh…

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Theo đó, để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, Bộ Chính trị đã chỉ rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu; Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, bổ sung sửa đổi, xây dựng ban hành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác giám định và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; Từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài Nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau khi Tỉnh ủy quán triệt Kết luận số 10 của Bộ Chính trị, các cấp ủy cần tích cực triển khai đến các Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đối với các ý kiến đóng góp thảo luận về nội dung sơ kết quý I và nhiệm vụ quý II, đồng chí yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu và chỉnh sửa cho phù hợp; đồng thời cũng chỉ ra một số điểm hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm quý II, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ban TVTU cũng đã có kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo; tiếp tục xây dựng và ban hành Quy chế đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo Hướng dẫn số 01-HD/TU của Ban TVTU về việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên, hội viên. Các Chương trình kiểm tra, giám sát thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt; tập trung chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ V, HĐND tỉnh; tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Sớm khởi công một số công trình trọng điểm trên địa bàn Thành phố Nam Định, xây dựng KCN Dệt may Rạng Đông; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cầu Thịnh Long; ưu tiên tập trung vốn cho Dự án Khu văn hóa Trần; đôn đốc các dự án chậm tiến độ. Tập trung mọi nỗ lực quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quý II và cả năm 2017./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,