Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Cập nhật lúc06:34, Thứ Hai, 17/04/2017 (GMT+7)

Ngày 14-4-2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2016” tại Sở GD và ĐT và Trường Trung cấp Cơ điện Nam Định.

Toàn tỉnh hiện có 24.013 giáo viên các cấp học và 2.214 cán bộ quản lý giáo dục. Những năm qua, hệ thống chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được ban hành đảm bảo quy trình, tiến độ, tính toàn diện và tính khả thi. Các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc đã đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số cán bộ, giáo viên trong ngành. Trong đó, việc tuyển dụng cán bộ, giáo viên bảo đảm đúng vị trí việc làm, công khai, minh bạch. Các chế độ nâng bậc lương, vượt khung, phụ cấp thâm niên, nâng lương trước thời hạn, nâng lương sớm cho nhà giáo nghỉ công tác hưởng chế độ BHXH được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, không để xảy ra nhầm lẫn, sai sót, người lao động được hưởng chế độ đúng thời gian, phấn khởi yên tâm công tác. Ngành GD và ĐT đã tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ; động viên cán bộ, giáo viên học tập nâng cao trình độ sư phạm trên chuẩn, trình độ quản lý giáo dục và trình độ lý luận chính trị. Bên cạnh đó, chính sách khen thưởng, kỷ luật được thực hiện đúng quy định của Nhà nước đã có tác dụng động viên khuyến khích nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp nâng cao chất lượng giáo dục tại các đơn vị. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2016 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: giáo viên mầm non được hưởng lương theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg, giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế có thu nhập thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu đời sống. Một bộ phận nhỏ cán bộ, giáo viên có chuyên môn tốt được điều động từ các cơ sở giáo dục về công tác tại Phòng GD và ĐT, Sở GD và ĐT chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nên việc điều động rất khó khăn...

Giai đoạn 2010-2016, Trường Trung cấp Cơ điện Nam Định đã quan tâm thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm theo quy định của pháp luật. Các chính sách chế độ nâng bậc lương, nâng phụ cấp thâm niên nghề, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên được thực hiện 2 đợt trong năm. Những giáo viên có thành tích xuất sắc đều được nhà trường lập danh sách đề nghị xét duyệt cho nâng bậc lương trước thời hạn. Hằng năm đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Các giáo viên có ý thức tốt, thành tích thi đua cao có đơn xin đi học được nhà trường tạo điều kiện đề nghị với Sở GD và ĐT và UBND tỉnh xét duyệt cho đi học sau đại học…

Để thực hiện có hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở GD và ĐT và Trường Trung cấp Cơ điện Nam Định đề nghị với Quốc hội và các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý GD và ĐT đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa các cấp quản lý. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ GD và ĐT ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm và số lượng biên chế của Sở GD và ĐT, Phòng GD và ĐT để tạo sự thống nhất trong cả nước khi triển khai thực hiện. Cần có cơ chế riêng về chỉ tiêu biên chế, tinh giản biên chế đối với ngành GD và ĐT để ngành và các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ. Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan tham mưu cho Chính phủ ban hành quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo cho công chức làm việc ở các cơ quan quản lý Nhà nước. Đề nghị UBND tỉnh cho thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16-3-2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và cho đội ngũ giáo viên mầm non hợp đồng được hưởng thâm niên nhà giáo. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các nhà trường cần sớm hơn giúp các trường sớm thống nhất với phụ huynh học sinh và triển khai thực hiện ngay từ dịp đầu tháng 8 hằng năm để kịp chuẩn bị các điều kiện bước vào năm học mới. Có chế độ, chính sách đặc thù đối với giáo viên dạy nghề. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất về phòng học, trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, thực hành đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giảng dạy và học tập nghề theo xu hướng hội nhập quốc tế./.

Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,