Giám sát "Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân" tại huyện Nam Trực
Cập nhật lúc07:35, Thứ Sáu, 21/04/2017 (GMT+7)

Chiều 20-4-2017, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề về “Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân” tại huyện Nam Trực. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh.

Thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Nam Trực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, có sự phối hợp của các cấp, ngành, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hằng năm, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tới cán bộ và nhân dân. Bố trí trụ sở tiếp dân, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, niêm yết lịch tiếp dân, nội quy tiếp dân và các biểu mẫu về quyền và nghĩa vụ của công dân; quyền và nghĩa vụ của người tiếp công dân bảo đảm theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. UBND huyện duy trì các buổi tiếp công dân định kỳ; các buổi tiếp công dân đều có lãnh đạo UBND huyện tham gia. Sau mỗi buổi tiếp công dân, UBND huyện đều ban hành thông báo kết quả, xây dựng báo cáo gửi tới các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và báo cáo UBND tỉnh; có văn bản chuyển đơn, giao việc và đôn đốc các đơn vị xem xét, tham mưu hoặc giải quyết. Kết quả từ năm 2014 đến hết năm 2016, toàn huyện thực hiện 71 buổi tiếp công dân với 1.588 lượt người. Tiếp nhận 159 vụ việc; trong đó có 69 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, 90 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã. Đã giải quyết xong 124 vụ việc, trong đó cấp huyện giải quyết 62 vụ, cấp xã 62 vụ; 35 vụ việc còn lại đang được xem xét giải quyết. Để thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, huyện Nam Trực đề nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp, hướng dẫn UBND huyện trong việc xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp huyện và cơ sở thực hiện tốt hơn việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Bố trí công chức chuyên trách cấp xã làm công tác tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch UBND xã trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đồng thời quan tâm đảm bảo tốt chế độ cho những cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung thảo luận, đề nghị huyện làm rõ một số vấn đề về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn như: Việc tổ chức thực hiện các kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phối hợp của huyện với các ngành chức năng của tỉnh trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; quy trình, thủ tục trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại cấp xã; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo nổi cộm trên địa bàn. Trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc xử lý các đơn vị, cá nhân trong việc chậm giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của huyện Nam Trực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị huyện Nam Trực tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, gắn việc tiếp dân với việc tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường quản lý Nhà nước, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; đặc biệt là giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đối với các kiến nghị của huyện, Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.

Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,