Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh quý I-2017 tăng 11,1%
Cập nhật lúc06:27, Thứ Hai, 10/04/2017 (GMT+7)

Theo báo cáo của Sở Công thương, quý I-2017, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) toàn tỉnh ước đạt 10.871,7 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính theo giá hiện hành, ba tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 15.519 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 12,5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 20,5%... Hầu hết các sản phẩm chủ yếu có mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước: vải các loại tăng 9,3%; sợi các loại tăng 8,9%; quần áo may sẵn tăng 8,9%; bánh kẹo các loại tăng 9%; muối chế biến tăng 9,3%; bao bì và túi bằng giấy tăng 12,6%; sản phẩm in tăng 11,1%;... Giá trị sản xuất công nghiệp của các huyện, thành phố đều có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước: Vụ Bản tăng 21,3%; Hải Hậu tăng 19,6%; Ý Yên tăng 14,6%; Thành phố Nam Định tăng 13,3%; Nghĩa Hưng tăng 13,1%...

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,