Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
Cập nhật lúc06:38, Thứ Ba, 11/04/2017 (GMT+7)

Ngày 4-4-2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Theo đó, giai đoạn đến năm 2020, ngoài 20 CCN đã thành lập và đi vào hoạt động (diện tích quy hoạch 419,17ha, đã thực hiện 334,71ha, diện tích còn lại là 84,46ha) sẽ xây dựng mới 8 CCN với tổng diện tích 129,9ha, bổ sung 13 CCN với tổng diện tích 234,2ha vào quy hoạch; giai đoạn 2021-2025 sẽ xây dựng mới 6 CCN với tổng diện tích 128,1ha, bổ sung 9 CCN với tổng diện tích 250ha vào quy hoạch và mở rộng 23 CCN với tổng diện tích 426,7ha. Dự kiến nhu cầu vốn xây dựng hạ tầng các CCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 khoảng 5.765 tỷ đồng được huy động từ 3 nguồn: các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN; từ các doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trong các CCN và nguồn vốn ngân sách Nhà nước./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,