Triển khai thực hiện Tuần lễ Quốc gia AT, VSLĐ-PCCN lần thứ 16 - năm 2014
Cập nhật lúc08:08, Thứ Sáu, 28/02/2014 (GMT+7)

Ngày 26-2-2014, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tuần lễ Quốc gia AT, VSLĐ-PCCN tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Tuần lễ Quốc gia AT, VSLĐ-PCCN lần thứ 16 - năm 2014. Đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ngành thành viên BCĐ của tỉnh.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động trong Tuần lễ Quốc gia AT, VSLĐ-PCCN lần thứ 15 - năm 2013 của tỉnh. Tuần lễ lần thứ 15 đã huy động sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân. Tỉnh đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra công tác đảm bảo AT, VSLĐ-PCCN tại các huyện, thành phố và các doanh nghiệp; các ngành, các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra tại 254 doanh nghiệp, qua đó đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở và đôn đốc chấn chỉnh những tồn tại. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chăng treo hơn 1.000 băng rôn, khẩu hiệu, cấp phát 28.000 tờ rơi, tranh, áp phích về công tác AT, VSLĐ-PCCN. Trong năm 2013, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 200 lớp huấn luyện AT, VSLĐ-PCCN cho 20.000 lượt người tham gia; tổ chức 168 cuộc thực hành PCCN, cứu hộ, cứu nạn cho gần 6.000 người… Thông qua các hoạt động của Tuần lễ, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) đối với công tác AT, VSLĐ-PCCN từng bước được nâng cao, góp phần đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc. Tuy nhiên, ở một số doanh nghiệp, địa phương, công tác bảo đảm AT, VSLĐ-PCCN chưa được quan tâm đúng mức. Năm 2013, toàn tỉnh xảy ra 67 vụ tai nạn lao động, làm 1 người chết, 66 người bị thương; 40 vụ cháy nổ làm 1 người chết, thiệt hại vật chất hơn 1 tỷ đồng.

Tuần lễ Quốc gia AT, VSLĐ-PCCN lần thứ 16 - năm 2014 diễn ra từ ngày 16 đến 22-3-2014, với chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”, nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và NLĐ đối với công tác AT, VSLĐ-PCCN, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định về công tác AT, VSLĐ-PCCN. Các hoạt động của Tuần lễ phải thiết thực, hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở, doanh nghiệp và NLĐ, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về AT, VSLĐ-PCCN, đảm bảo an toàn, sức khỏe của NLĐ tại nơi làm việc nhằm giảm tới mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Tuần lễ chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung thực hiện Tuần lễ với các hoạt động hiệu quả, thiết thực. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các hoạt động mít tinh, ra quân hưởng ứng, chăng treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tại nơi công cộng, khu vực sản xuất… cung cấp thông tin về AT, VSLĐ-PCCN đến người sử dụng lao động và NLĐ. Tổ chức tốt việc tập huấn, huấn luyện AT, VSLĐ-PCCN cho NLĐ. Các cấp, các ngành cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành AT, VSLĐ-PCCN tại các đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các đơn vị có nguy cơ cao về mất AT, VSLĐ, cháy nổ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp tự kiểm tra, thực hiện tốt công tác AT, VSLĐ-PCCN./.

Minh Tân
 

,
,
.
,
,
,
,