Tập huấn nội dung và phương pháp truyền đạt Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI)
Cập nhật lúc08:34, Thứ Sáu, 16/08/2013 (GMT+7)

Ngày 14-8-2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị tập huấn nội dung và phương pháp truyền đạt Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) cho các đồng chí bí thư, phó bí thư của 229 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản và phương pháp truyền đạt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (khoá XI) gồm: Nghị quyết số 24-NQ/TW về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Tiếp thu ý kiến của nhân dân, hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe quán triệt nội dung Nghị quyết số 22-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVIII về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay”, những vấn đề cần quan tâm trong công tác nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết vấn đề tư tưởng ở cơ sở.

Đây là những nội dung quan trọng, cần thiết để các đồng chí bí thư, phó bí thư đảng bộ các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc truyền đạt tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh./.

Hoài Phương

,
,
.
,
,
,
,