Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đi vào hoạt động
Cập nhật lúc08:13, Thứ Hai, 25/02/2013 (GMT+7)

Ngày 22-2, tại Hà Nội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức lễ công bố Nghị định số 109/2012/NĐ-CP (ngày 26-12-2012) của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (HLKHXHVN).

Toàn cảnh lễ công bố Nghị định 109/2012/NĐ-CP
Toàn cảnh lễ công bố Nghị định 109/2012/NĐ-CP

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội. Viện HLKHXHVN là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về KHXH; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện tư vấn về chính sách phát triển; đào tạo sau đại học về KHXH; tham gia phát triển tiềm lực KHXH của cả nước. Viện HLKHXHVN hiện có 42 viện nghiên cứu và các đơn vị chức năng sự nghiệp với hơn 1.800 cán bộ, viên chức và chính thức đi vào hoạt động theo tên mới từ ngày 22-2-2013./.

Theo Nhân dân

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,