Các ngành Y tế, Xây dựng triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013
Cập nhật lúc08:00, Thứ Sáu, 28/12/2012 (GMT+7)

Ngày 27-12-2012, Sở Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Bùi Đức Long, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tới dự.

Năm 2012, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực nên không để dịch lớn xảy ra, đặc biệt với dịch cúm H1N1 và bệnh chân tay miệng. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia đạt và vượt kế hoạch. Công tác khám chữa bệnh của các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch khám chữa bệnh, công suất giường bệnh đạt 100-130%. Công tác xã hội hoá y tế đã có bước chuyển biến ở các đơn vị với nhiều mô hình liên doanh liên kết, góp vốn, nhờ đó đã huy động được nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm các trang thiết bị hiện đại góp phần quan trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, hoàn thiện.

Năm 2013, ngành Y tế tập trung chủ động phòng chống dịch, không để dịch lớn xảy ra. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, tăng cường năng lực quản lý, điều hành lồng ghép 100% các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục tổ chức triển khai Luật Khám, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn. Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban TVTU về nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh việc ứng dụng các kỹ thuật, khoa học y học tiên tiến để nâng cao chất lượng điều trị. Tăng cường đào tạo chuyên khoa, đào tạo chuyên sâu, thường xuyên giáo dục y đức, tinh thần thái độ phục vụ, ứng xử văn minh trong giao tiếp của đội ngũ cán bộ y tế tại các cơ sở điều trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của cán bộ, nhân viên ngành Y tế trong năm qua và yêu cầu ngành Y tế khắc phục những tồn tại để làm tốt hơn công tác y tế dự phòng, tăng cường củng cố hệ thống y tế dự phòng cơ sở, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, có những giải pháp cụ thể để nâng tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh; tiếp tục ứng dụng các kỹ thuật cao trong điều trị, việc kê đơn thuốc điều trị cho bệnh nhân phải an toàn, hợp lý, không gây lãng phí cho người bệnh; các cơ sở khám, chữa bệnh cần quản lý, khai thác tốt cơ sở vật chất, sắp xếp bố trí nhân lực hợp lý phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Ngày 27-12-2012, Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm 2012, Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các phòng Công thương huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố nâng cao trách nhiệm trong công tác thẩm định các dự án, các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền. Sở đã thẩm định dự toán 374 hồ sơ, với tổng dự toán lập hơn 2.149 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 95 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Thành phố Nam Định đến năm 2025 đạt và vượt yêu cầu. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác hỗ trợ người nghèo về nhà ở cho tổng cộng 5.528 hộ nghèo. Tính đến ngày 30-12-2012, tỉnh ta đã hoàn thành chương trình hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg kết thúc giai đoạn I và đang tiến hành tổng hợp, rà soát danh sách các hộ nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2012-2015. Công tác quản lý, phát triển hạ tầng đô thị, VLXD; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đều được Sở Xây dựng thực hiện tốt và đạt kết quả cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của ngành Xây dựng trong năm 2012, đồng thời nhấn mạnh: Trong năm 2013, ngành Xây dựng cần nâng cao hơn nữa chất lượng quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch chi tiết, tập trung phối hợp hài hòa giữa quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết. Công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công, bản vẽ thi công phải đảm bảo đúng chế độ, chặt chẽ, tiết kiệm. Phòng Công thương các huyện phải tăng cường thẩm định, tính toán theo tinh thần hạn chế tối đa chi phí quản lý, hướng đến chi phí trực tiếp, đặc biệt là các công trình ở các xã, thị trấn xây dựng NTM. Tăng cường hơn nữa chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình. Đối với lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công, Sở Xây dựng tập trung nghiên cứu cơ chế hỗ trợ chuyển đổi cho các lao động; xây dựng đơn giá VLXD mới trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian tới. Tập trung tái cơ cấu cổ phần hóa các đơn vị trong ngành như Cty TNHH một thành viên Môi trường Nam Định, Cty TNHH một thành viên Công trình đô thị Nam Định...

Minh Thuận Đức Toàn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,