UBND tỉnh họp thống nhất báo cáo tổng kết 5 năm về công tác GPMB trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc08:00, Thứ Sáu, 26/10/2012 (GMT+7)

Ngày 24-10-2012, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp thống nhất báo cáo tổng kết 5 năm về công tác GPMB trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 09/CT-TU ngày 22-11-2007 của Ban TVTU. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm về công tác GPMB trên địa bàn tỉnh gồm hai phần: Kết quả thực hiện Chỉ thị 09 của Ban TVTU giai đoạn 2007-2015; Một số giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác GPMB trong thời gian tới. Dự thảo đã nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và những hạn chế, tồn tại khi thực hiện công tác GPMB; đồng thời chỉ ra các nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến những tồn tại trong quá trình thực hiện công tác GPMB. Dự thảo đưa ra 8 giải pháp để nâng cao chất lượng  công tác GPMB, gồm: tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác GPMB, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác GPMB; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai nói chung, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nói riêng; tăng cường công tác đào tạo cán bộ làm công tác GPMB; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về đất đai; điều chỉnh bổ sung và vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và tạo thuận lợi cho người bị thu hồi đất; tiếp tục cải cách hành chính trong lĩnh vực GPMB; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện công tác GPMB; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân cố tình cản trở công tác GPMB theo quy định của pháp luật. Tại hội nghị, lãnh đạo các ngành và các địa phương đã góp ý, bổ sung để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện báo cáo, bảo đảm tính súc tích, cung cấp đầy đủ các thông tin về những thành tích điển hình, những hạn chế và biện pháp khắc phục trong công tác GPMB.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN và MT tiếp thu ý kiến đóng góp của các ngành, các địa phương. Chú ý bổ sung thêm các thông tin về số vụ giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác GPMB tại các huyện, thành phố; thông tin về tinh thần góp sức, hiến đất trong GPMB của các hộ dân; hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phối hợp thực hiện của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; đồng thời vận động sự chung sức vì lợi ích cộng đồng từ phía người dân. Sở TN và MT cần chỉnh sửa báo cáo theo hướng súc tích, ngắn gọn, có tính khái quát cao./.

Thu Thủy

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,