Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí toàn quốc
Cập nhật lúc07:31, Thứ Tư, 29/08/2012 (GMT+7)

Trong các ngày từ 27 đến 29-8-2012, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ TT và TT tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí toàn quốc. Đồng chí Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ TT và TT; lãnh đạo UBND Thành phố Đà Nẵng; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương và một số bộ, ban, ngành hữu quan của Trung ương, Thành phố Đà Nẵng đã đến dự…

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Đà Nẵng.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Đà Nẵng.

Trong thời gian dự lớp bồi dưỡng, các học viên được lãnh đạo Bộ TT và TT quán triệt những nội dung cơ bản về tình hình hoạt động, xu hướng phát triển, hội nhập của báo chí nước ta. Tính đến nay, cả nước có 745 cơ quan Báo in với 1.003 ấn phẩm; 67 Đài PT-TH Trung ương, địa phương; 46 Báo điện tử và tạp chí điện tử; 287 trang tin điện tử với gần 17.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề.

Các loại hình báo chí đã và đang đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển đất nước, góp phần tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thường xuyên giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới, kịp thời biểu dương, nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, phát hiện, ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực xã hội. Các cơ quan báo chí thường xuyên tuyên truyền đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch… Các nhà báo dự lớp bồi dưỡng còn được các giảng viên của Học viện Chính trị, Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng); Học viện An ninh (Bộ Công an); Cục Báo chí, Cục Quản lý PT-TH và TTĐT (Bộ TT và TT) truyền đạt các chuyên đề: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước hiện nay về báo chí; Quan điểm, chủ trương của Đảng về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Bảo vệ biển đảo trong tình hình mới; Quan điểm, chủ trương của Đảng ta về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình hiện nay… Thông qua lớp tập huấn cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đã được trang bị thêm nhiều kiến thức mới nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,