Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Viết Hưng kiểm tra sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM tại Vụ Bản
Cập nhật lúc08:13, Thứ Hai, 23/07/2012 (GMT+7)

Ngày 20-7-2012, đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở: NN và PTNT, TN và MT đi kiểm tra tiến độ thực hiện công tác dồn điền đổi thửa (DĐĐT) xây dựng nông thôn mới (NTM), cấp giấy chứng nhận (GCN) kinh tế trang trại giai đoạn 2011-2015 và sản xuất vụ mùa năm 2012 tại huyện Vụ Bản.

Xưởng may công nghiệp thu hút trên 200 lao động tại xã Đại Thắng (Vụ Bản).
Xưởng may công nghiệp thu hút trên 200 lao động tại xã Đại Thắng (Vụ Bản).

Năm 2011, huyện Vụ Bản có 4 xã thực hiện DĐĐT. Đến nay, xã Minh Tân đã giao xong ruộng tại thực địa cho các hộ, 3 xã còn lại mỗi xã còn 1 thôn chưa giao là: Hướng Nghĩa (xã Minh Thuận), xóm Nhì (xã Trung Thành) và Thượng Đồng (xã Hiển Khánh). Tổng số hộ đã được giao ruộng sau DĐĐT là 6.526 với tổng diện tích 17.126.088m2; bình quân mỗi hộ 2,29 thửa. Tất cả 14 xã, thị trấn còn lại đang thực hiện DĐĐT trong năm 2012. Đến ngày 30-6-2012, toàn huyện có 6 xã xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 với tổng vốn huy động 208.223 triệu đồng. Tổng giá trị thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng là 221.207,12 triệu đồng. Cả 6 xã đều tăng 1-5 tiêu chí so với trước khi xây dựng NTM; trong đó xã Hiển Khánh tăng 5 tiêu chí, xã Minh Tân tăng 3 tiêu chí, Thị trấn Gôi tăng 3 tiêu chí… Phấn đấu đến năm 2015, cả 6 xã xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 của huyện cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí và các xã, thị trấn còn lại hoàn thành vào năm 2020. Hiện nay toàn huyện có 161 hộ xây dựng trang trại, gia trại. Huyện đang rà soát 23 hộ có khả năng đủ tiêu chí trang trại theo quy định mới của Bộ NN và PTNT để cấp GCN kinh tế trang trại vào cuối năm 2012. Vụ mùa năm 2012, toàn huyện Vụ Bản cấy 8.810ha lúa, đến ngày 18-7-2012 có 13/18 xã, thị trấn cơ bản cấy xong, 5 xã còn lại đều đạt 75% diện tích trở lên. Phấn đấu đến ngày 22-7, toàn huyện cơ bản cấy xong lúa mùa.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực tế cấy lúa mùa. Công tác DĐĐT và các tuyến giao thông nội đồng mới đắp sau DĐĐT tại xã Minh Tân; đi thăm trang trại nuôi 24 nghìn gà đẻ với công nghệ nuôi chuồng kín của hộ anh Nguyễn Hồng Kỳ ở xã Minh Tân cho hiệu quả kinh tế cao, bền vững.
Phát biểu với lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, kết quả DĐĐT và xây dựng NTM ở Vụ Bản còn chậm, song có nhiều mô hình làm tốt, sáng tạo cần sơ kết để nhân rộng. Thời gian tới, huyện Vụ Bản cần chỉ đạo quyết liệt theo phương châm: huyện tập trung cao, xã sâu sát, thôn tích cực. Với các địa phương đã DĐĐT bình quân 2,29 thửa/hộ là quá cao, 3 thôn còn lại và 14 xã DĐĐT trong năm 2012 phải xem xét phấn đấu giảm số thửa để đạt 1-2 thửa/hộ. Đồng chí giao cho Sở TN và MT chọn xã Minh Tân làm điểm hoàn chỉnh hồ sơ và quản lý hồ sơ sau DĐĐT trên bản đồ kỹ thuật số để dễ quản lý. Trong xây dựng NTM, huyện chỉ đạo các xã chọn trọng tâm, trọng điểm để từng năm đạt thêm được nhiều tiêu chí, trong đó tập trung cho giao thông nông thôn, giao thông, thuỷ lợi nội đồng và môi trường. Trong huy động vốn, cần bám sát đề án để thực hiện, có quy định cụ thể nhân dân đóng góp với từng loại công trình, kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp, con em làm ăn xa quê đóng góp xây dựng quê hương NTM. Sở NN và PTNT hướng dẫn phát triển kinh tế trang trại bảo đảm đúng quy hoạch và Sở TN và MT hướng dẫn để cấp GCN kinh tế trang trại và GCN quyền sử dụng đất cho các trang trại khi đủ các điều kiện./.

Tất Thắc
 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,