Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Viết Hưng kiểm tra công tác dồn điền đổi thửa và xây dựng NTM tại Mỹ Lộc
Cập nhật lúc07:47, Thứ Tư, 25/07/2012 (GMT+7)

Ngày 24-7-2012, đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở: NN và PTNT, TN và MT đi kiểm tra công tác dồn điền đổi thửa (DĐĐT) và xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Mỹ Lộc.

Đến nay 10/11 xã của huyện Mỹ Lộc đã triển khai DĐĐT, riêng Thị trấn Mỹ Lộc chưa triển khai. 48/125 thôn đã xây dựng xong phương án DĐĐT; trong đó 17 thôn đã thống nhất được phương án và 16 thôn đã tiến hành giao đất thực địa cho các hộ dân. Trong 3 xã làm điểm DĐĐT năm 2011 chưa có xã nào hoàn thành mà chỉ có 4 thôn (2 thôn ở xã Mỹ Thuận và 2 thôn của xã Mỹ Tân) hoàn thành nhưng bình quân 3 thửa/hộ. 7 xã còn lại cũng đã triển khai các bước theo quy trình, riêng xã Mỹ Trung đã giao ruộng ngoài thực địa cho các hộ ở 9/12 thôn, thôn Liêm Trại (xã Mỹ Thịnh) cũng đã giao xong ruộng ngoài thực địa cho các hộ. Huyện Mỹ Lộc phấn đấu trong năm 2012 hoàn thành DĐĐT ở tất cả các xã, thị trấn. 4 xã xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 đã hoàn thành 6 công trình cơ sở hạ tầng và 10 công trình đang triển khai. Tổng số vốn huy động của các xã xây dựng NTM đến nay đạt 21 tỷ 559 triệu đồng, trong đó vốn huy động đóng góp của nhân dân là 3 tỷ 851 triệu đồng. 4 xã đều tăng 1-4 tiêu chí so với trước khi triển khai đề án. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác DĐĐT, chỉnh trang đồng ruộng tại thôn Liêm Trại (xã Mỹ Thịnh); thôn đã giao xong ruộng cho các hộ và đắp được 5km giao thông nội đồng với kinh phí 100 triệu đồng.

Mỹ Tân đầu tư hoàn thiện đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất và xây dựng NTM.
Mỹ Tân đầu tư hoàn thiện đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất và xây dựng NTM.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định kết quả DĐĐT của huyện đạt thấp so với kế hoạch của huyện và thấp nhất so với các huyện trong toàn tỉnh. Có nhiều nguyên nhân, song về chủ quan, lãnh đạo huyện chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt; lãnh đạo các xã, thị trấn chưa sâu sát và chưa tích cực vào cuộc; lãnh đạo thôn chưa nhiệt tình, trách nhiệm không cao; chưa huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc; chưa tuyên truyền, vận động, phát động phong trào quần chúng tham gia… nên qua một năm thực hiện DĐĐT chưa xây dựng được một mô hình nào làm điểm để cho các xã, thị trấn học tập và làm theo. Trong thời gian tới huyện Mỹ Lộc cần sớm tổ chức sơ kết 1 năm DĐĐT để phân tích đánh giá rõ những khó khăn, tồn tại, tìm ra nguyên nhân; đồng thời đề ra biện pháp khắc phục, những cách làm hay, cách làm sáng tạo để chỉ đạo nhân ra diện. Với xã điểm DĐĐT, phải hoàn thành giao ruộng tại thực địa cho các hộ dân ngay trong năm 2012. Đồng thời triển khai quyết liệt DĐĐT ở tất cả các xã, thị trấn trong huyện để đến tháng 10-2012 hoàn thành phương án giao đất ngoài thực địa và phải đạt tất cả các tiêu chí đề ra. Sau DĐĐT lập phiếu thửa để cấp GCN quyền sử dụng đất cho các hộ. Huyện chỉ đạo các xã xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 xây dựng đề án cụ thể phải có lộ trình, có trọng tâm của từng năm, kể cả huy động vốn… phải xác định DĐĐT là khâu đột phá trong xây dựng NTM, "làm từ đồng vào làng, làm từ thôn lên xã" là phương châm xuyên suốt. Huyện có cơ chế vận động, huy động đóng góp của nhân dân đối với từng loại công trình; chỉ đạo phát triển sản xuất cả trong nông nghiệp, TTCN, ngành nghề… Tập trung chỉ đạo sát sao, phân công cụ thể, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra để các xã, thị trấn hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch. Làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng từng tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; gắn công tác DĐĐT, xây dựng NTM với nhiệm vụ của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, công chức và đưa vào xếp loại thi đua khen thưởng./.

Tất Thắc

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,