Điện khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Cập nhật lúc07:21, Thứ Năm, 26/07/2012 (GMT+7)

ĐIỆN KHEN
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH điện:

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Giám đốc: Sở NN và PTNT, Điện lực Nam Định;
- Các Cty TNHH một thành viên KTCTTL

Theo báo cáo của Sở NN và PTNT, đến nay toàn tỉnh đã cấy được 66.500ha lúa mùa, đạt 84% diện tích; trồng màu hè thu được 9.600ha, đạt 96% diện tích. Các huyện: Trực Ninh, Xuân Trường, Hải Hậu đã cấy xong 100% diện tích lúa mùa; các huyện: Vụ Bản, Ý Yên, Giao Thuỷ, Nam Trực đã cấy đạt từ 75-90% diện tích; các huyện cấy chậm: huyện Nghĩa Hưng cấy được 65% diện tích, huyện Mỹ Lộc cấy được 60% diện tích, Thành phố Nam Định cấy được 49% diện tích.

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương nhân dân và cán bộ 3 huyện: Trực Ninh, Xuân Trường, Hải Hậu đã tập trung chỉ đạo cấy gọn lúa mùa trong khung thời vụ tốt nhất.

Để đảm bảo giành thắng lợi toàn diện sản xuất vụ mùa 2012, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố còn lại tập trung chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành cấy lúa mùa và gieo trồng cây rau màu hè thu trước ngày 22-7 để đảm bảo sản xuất vụ đông.

Các Cty TNHH một thành viên KTCTTL theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thuỷ văn, sẵn sàng các phương tiện và phương án phòng chống hạn, úng cho lúa, màu. Các địa phương triển khai các biện pháp kịp thời bảo vệ, chăm sóc lúa mới cấy và mạ dự phòng./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,