Tập huấn Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”
Cập nhật lúc08:01, Thứ Hai, 23/07/2012 (GMT+7)

Ngày 19-7-2012, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn về Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt của Hội LHPN tỉnh, các sở, ngành có liên quan và 5 đơn vị điểm triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2012-2015.

Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu các chuyên đề như: Phẩm chất đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam; Tổng quan về công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước; Những tác động của thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế đến phẩm chất đạo đức của người phụ nữ; Sự cần thiết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH. Ngoài ra, các học viên còn được tìm hiểu về nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo… Đây là những kiến thức căn bản giúp cho đội ngũ cán bộ hội, cán bộ các ngành có liên quan và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao nhận thức, tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề án đã đề ra./.

Hoài Phương

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,