Hội thảo quốc gia “Nâng cao tính thuyết phục của công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay”
Cập nhật lúc07:43, Thứ Hai, 30/07/2012 (GMT+7)

Nhân dịp kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2012), tại Hà Nội Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo quốc gia “Nâng cao tính thuyết phục của công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay”. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và công tác trong lĩnh vực tư tưởng ở Trung ương và các địa phương tham dự hội thảo.

31 báo cáo khoa học được trình bày và gửi tới hội thảo đã đánh giá tính thuyết phục của công tác tư tưởng của Đảng được thể hiện qua những thành tựu và kinh nghiệm như: Công tác tư tưởng đã cung cấp kịp thời những luận cứ khoa học, cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần hình thành hệ thống các luận điểm mới trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Giáo dục, tuyên truyền có hiệu quả chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội về tư tưởng, định hướng, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội; tăng cường củng cố khối đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận của toàn xã hội. Đi đầu trong việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực cơ hội, phản động chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta...

Các báo cáo khoa học đã đi sâu phân tích thực trạng tính thuyết phục của công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay. Đặc biệt, nhiều đại biểu đã phân tích thực trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, từ đó đề xuất các biện pháp ở cấp cơ sở và giải pháp mang tầm vĩ mô để khắc phục thực trạng trên./.

Theo qdnd.vn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,