Thông qua dự thảo quy hoạch bảo vệ môi trường đến năm 2020
Cập nhật lúc08:17, Thứ Sáu, 27/04/2012 (GMT+7)

Ngày 25-4-2012, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông qua dự thảo quy hoạch bảo vệ môi trường (BVMT) đến năm 2020. Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quy hoạch BVMT đến năm 2020 được Sở TN và MT triển khai xây dựng từ ngày 15-8-2011; đơn vị tư vấn, xây dựng quy hoạch là Viện Nước, tưới tiêu và môi trường (Bộ TN và MT). Đến nay, cơ quan tư vấn đã hoàn thiện xây dựng dự thảo quy hoạch với các nội dung: mô tả, phân tích đánh giá các yếu tố, điều kiện gây ảnh hưởng đến môi trường; hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường tự nhiên; hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm chính; thực trạng công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh. Tính toán, dự báo, định hướng quy hoạch BVMT tỉnh đến năm 2020. Xác định các vấn đề cấp bách liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đề xuất các định hướng, giải pháp thực hiện quy hoạch BVMT. Các giải pháp bao gồm: chính sách đầu tư cho công tác BVMT; chính sách, giải pháp huy động vốn đầu tư; giải pháp về quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch; huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý và BVMT của địa phương. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã đóng góp ý kiến, đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin, chỉnh sửa về ngôn ngữ, những điểm chưa phù hợp với điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ban, ngành tiếp tục nghiên cứu kỹ dự thảo quy hoạch, phát hiện chính xác những vấn đề chưa sát thực tế, chưa đúng quan điểm chỉ đạo phát triển của tỉnh để góp ý cho đơn vị tư vấn xây dựng sửa đổi, nhằm xây dựng được quy hoạch BVMT thiết thực, phù hợp nhất cho tỉnh. Riêng đơn vị tư vấn, xây dựng quy hoạch cần bổ sung thêm các vấn đề: Tác động ô nhiễm môi trường từ khu nghĩa trang, từ hoạt động phóng xạ; phải lập quy hoạch dựa trên các quy hoạch BVMT của các ngành đang thực hiện để đảm bảo tính liền mạch, thông suốt cho toàn bộ chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; phải bảo đảm mọi giải pháp BVMT đều thiết thực, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của tỉnh./.

Nguyễn Thanh Thúy

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,