Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 (Phần II)
Cập nhật lúc12:49, Chủ Nhật, 11/12/2011 (GMT+7)

BÁO CÁO TÓM TẮT

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

(Do đồng chí Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban TVTU,
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp)

PHẦN THỨ HAI
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

I.  NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:
1. Thuận lợi:

Tình hình an ninh, chính trị xã hội của tỉnh ổn định; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện sẽ tạo thuận lợi hơn trong thu hút được nhiều nguồn lực trong và ngoài tỉnh. Một số tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 21, tỉnh lộ 490 hoàn thành; hệ thống đê điều được nâng cấp tạo điều kiện chủ động phòng chống lụt bão; Thành phố Nam Định được công nhận đô thị loại I là những động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2012 và các năm tiếp theo.

2. Khó khăn:

Kinh tế vĩ mô chưa ổn định, lạm phát trong nước còn cao. Biến đổi khí hậu gây ra thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh ngày càng khắc nghiệt bất thường. Những năm gần đây tuy đã rất cố gắng tập trung đầu tư làm mới, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu nhưng vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ. Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách tiền tệ theo hướng chặt chẽ, thận trọng, chính sách tài khóa thắt chặt, giảm đầu tư công do đó khó có khả năng huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2012:
1. Mục tiêu:

Tập trung mọi nguồn lực đưa nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng ở mức hợp lý, hiệu quả và bền vững. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, trong đó nguồn lực đầu tư của nhà nước chú trọng đầu tư các công trình hạ tầng quan trọng, nhất là các công trình giao thông huyết mạch, thủy lợi, y tế, giáo dục; hạ tầng đô thị, nông thôn mới; các khu, cụm công nghiệp. Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, các ngành dịch vụ; duy trì phát triển sản xuất nông nghiệp với trình độ thâm canh cao; phát triển kinh tế biển và thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường. Tạo bước chuyển biến toàn diện trong việc cải cách hành chính. Phát huy dân chủ cơ sở, củng cố quốc phòng an ninh.

2. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2012:

Các chỉ tiêu kinh tế:
- Tổng sản phẩm (GDP - giá so sánh) tăng 12% trở lên. GDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 20 triệu đồng.

  Cơ cấu kinh tế (%):
- Nông, lâm, thuỷ sản    28,6
- Công nghiệp, xây dựng    37,4
- Dịch vụ                              34,0

- Giá trị sản xuất của ngành Nông, lâm, thuỷ sản tăng 3%. Sản lượng lương thực 940-950 ngàn tấn. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 121 ngàn tấn. Giá trị sản phẩm trên một ha canh tác đạt 80 triệu đồng. Sản lượng thủy sản đạt 96 ngàn tấn.

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 22%.
- Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16%.
- Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 11% trở lên.
- Giá trị xuất khẩu từ 320-350 triệu USD.
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15-20%.
- Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn 1.900 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu xã hội:
- Giảm tỷ lệ sinh trong năm 0,15-0,2%o.  
- Tạo việc làm cho khoảng 30 ngàn lượt người, tỷ lệ lao động qua đào tạo 51%.
- Phấn đấu có trên 80% trở lên học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 (học THPT).
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 7% theo chuẩn hiện hành.
- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 15%.

Các chỉ tiêu về môi trường:
- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 90%.
- Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch 98%.
- Tỷ lệ cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 70%.
- Tỷ lệ chất thải y tế nguy hại được xử lý 83%.
- Tỷ lệ Khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn 70%.
- Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom 84%.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC:
1. Nông nghiệp, nông thôn và tài nguyên môi trường:

Tiếp tục triển khai thực hiện dồn điền, đổi thửa khuyến khích tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp, trong năm 2012 phấn đấu hoàn thành ở 70% số xã, trong đó có 96 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010-2015. Khuyến khích phát triển chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản theo hướng tập trung, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường.

Chủ động xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời với mọi tình huống, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

Tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 tại 96 xã, thị trấn trong tỉnh.

- Thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015; kế hoạch sử dụng đất năm 2012. Kiên quyết xử lý đối với những hành vi gây ô nhiễm tại các khu, cụm công nghiệp, các khu vực đông dân cư và các làng nghề.

2. Công thương:

- Đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, đảm bảo mức tăng trưởng cao, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển sản xuất. Khuyến khích phát triển các hoạt động dịch vụ, các hình thức bán hàng hiện đại.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ổn định thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất và buôn bán hàng giả.

3. Đầu tư xây dựng, Giao thông, Thông tin truyền thông, Điện lực:

- Tập trung hoàn thành quy hoạch vùng tỉnh, tăng cường hiệu lực quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy hoạch được duyệt.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11/NQ-CP và Kế hoạch số 07/KH-UBND, tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ đầu tư từ nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ theo Chỉ thị 1792 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường quản lý công tác xây dựng cơ bản ở các xã, thị trấn, không để gây hậu quả phức tạp.

Triển khai thực hiện các bước xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ, Nhà máy nhiệt điện tại Hải Hậu, và một số công trình phục vụ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VII (năm 2014), các dự án đã ký kết với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

- Tăng cường quản lý công tác đăng kiểm đường thuỷ, đường bộ; phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. 

- Tạo điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin, truyền thông, đáp ứng nhu cầu về thông tin, liên lạc cho người dân và các đơn vị, tổ chức trên địa bàn.

- Thực hiện cung cấp đủ điện theo kế hoạch cho sản xuất và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân.

4. Tài chính, ngân hàng:

- Tăng cường công tác quản lý đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu ngân sách trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm luật thuế, hạn chế phát sinh nợ đọng mới. Tập trung chấn chỉnh và quản lý chặt chẽ để giảm dần công nợ của ngân sách xã. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác huy động vốn của ngân hàng, đáp ứng yêu cầu vốn cho phát triển kinh tế.

5. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội:

- Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2011-2012; tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Tiếp tục thực hiện đề án “Phát triển giáo dục mầm non tỉnh Nam Định đến năm 2015”; kế hoạch thực hiện nghị quyết của Tỉnh uỷ về phát triển một số cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao theo kế hoạch, đúng tiến độ.

- Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch bệnh và tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyên truyền và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện kế hoạch hoá gia đình, chú trọng giảm sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính.

- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, chương trình nghệ thuật quần chúng phục vụ các ngày lễ, tết, chương trình kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định vào tháng 9 hoặc tháng 10-2012. Tăng cường quản lý đối với việc tổ chức các lễ hội; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch.

- Thực hiện hiệu quả các chương trình giải quyết việc làm, đề án xuất khẩu lao động giai đoạn 2009-2015 phấn đấu tạo việc làm mới cho 30 ngàn lượt người (xuất khẩu lao động 3.000 người). Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện tốt các hoạt động bảo trợ xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Tích cực vận động mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

- Nâng cao chất lượng và thời lượng phát sóng phát thanh, truyền hình, xây dựng thêm chuyên mục, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Tuyển chọn và triển khai những đề tài, dự án khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn nghiên cứu khoa học với thực tế sản xuất của địa phương.

6. Công tác nội vụ:

- Tổng kết bước 2 về thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; tổ chức thi tuyển, xét tuyển cán bộ, công chức, viên chức năm 2012 đúng số lượng, chủng loại và cơ cấu theo quy định.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định và đón nhận quyết định Thành phố Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

7. Quốc phòng, an ninh, nội chính:

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2012. 

- Nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, an ninh văn hoá tư tưởng, an ninh kinh tế. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma tuý, tội phạm có tổ chức.

- Duy trì công tác tiếp dân theo quy định; rà soát các vụ việc khiếu nại kéo dài để có kế hoạch tập trung giải quyết dứt điểm, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc mới phát sinh.

IV. MỘT SỐ NHÓM GIẢI PHÁP, CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2012:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch thực hiện 7 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các quy hoạch, cơ chế, chính sách đã ban hành:

- Các cấp, các ngành tăng cường sự phối hợp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch thực hiện 7 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến 2020, định hướng đến 2030 và quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực đến 2020, định hướng đến 2030; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư về địa bàn nông thôn.

2. Tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển nhanh các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ:

- Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, chú trọng chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, nhất là trong sản xuất vụ mùa để có điều kiện phát triển vụ đông, hạn chế tác hại của sâu bệnh và thiên tai, tập trung nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng NTM.

- Đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

- Chú trọng công tác xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hoá.

3. Đẩy mạnh huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, tăng cường công tác quản lý đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư:

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, tập trung vốn cho các công trình trọng điểm. Kiên quyết thực hiện các biện pháp để giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công các công trình trọng điểm.

4. Tăng cường các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách:

- Tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu ngân sách; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ đọng thuế đối với các trường hợp cố tình dây dưa nợ đọng thuế.

- Rà soát các nguồn thu trên địa bàn, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, những địa bàn còn thất thu để kịp thời có giải pháp quản lý hiệu quả.

- Kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, trong việc thực hiện chính sách thuế, nghĩa vụ nộp thuế.

5. Phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội hài hoà với phát triển kinh tế; đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội:

- Huy động các nguồn lực của xã hội để phát triển văn hoá, xã hội; chú trọng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá ở các khu dân cư.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng chính sách theo quy định.

6. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của bộ máy nhà nước, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

- Tổ chức thực hiện nghiêm Luật Cán bộ công chức, đề cao kỷ luật hành chính và đạo đức công vụ phục vụ công dân và doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tốt bộ thủ tục đã công bố, đảm bảo công khai, minh bạch. Kiên quyết xử lý cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức.

7. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội:

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và tiếp tục củng cố xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền tuyến biển của tỉnh. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm an toàn giao thông.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII./.

 

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,