Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, triển khai Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư TW về đảm bảo ANQG và phòng chống tội phạm trong tình hình mới
Cập nhật lúc 08:32, Thứ Hai, 22/11/2010 (GMT+7)

Ngày 19-11-2010, Ban TVTU tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, triển khai Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư TW về đảm bảo ANQG và phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban TVTU, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Cựu chiến binh xã Hải Thanh (Hải Hậu) tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Thu Hà
Cựu chiến binh xã Hải Thanh (Hải Hậu) tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Ảnh: Thu Hà

 Hội nghị đã nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ quán triệt Kết luận số 86-KL/TW ngày 05-11-2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; quán triệt Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; quán triệt Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về chống xâm nhập của các sản  phẩm văn hóa độc hại. Theo kế hoạch của Ban TVTU, sau hội nghị quán triệt của tỉnh, cấp huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc hoàn thành quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong tháng 11-2010; các đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 12 - 2010. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, triển khai Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư TW về đảm bảo ANQG và phòng chống tội phạm trong tình hình mới nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ ANQG, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia giữ vững ANQG và trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau hội nghị quán triệt của tỉnh, cấp ủy các cấp tiến hành quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ ở ngành mình, cấp mình bằng các chương  trình hành động cụ thể. Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị phải đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ, theo đúng thời gian quy định, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, góp phần hạn chế tội phạm và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực cuả các tổ chức quần chúng và nhân dân vào công tác phòng, chống tội phạm, trong đó nâng cao vai trò nòng cốt của lực lượng công an… góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Thủy Anh

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,