Tập huấn Luật Cán bộ, công chức cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật
Cập nhật lúc 10:16, Thứ Hai, 18/10/2010 (GMT+7)

Ngày 14-10-2010, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho 75 báo cáo viên pháp luật của tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên đã được học tập, nghiên cứu về Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2010, nội dung gồm 10 chương, 87 điều; trong đó tập trung vào 6 vấn đề chính gồm: Phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Luật Cán bộ, công chức; Khái niệm cán bộ, công chức; Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức; Cán bộ, công chức cấp xã; Các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ; Khen thưởng và xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức.

Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao trình độ đội ngũ báo cáo viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến Luật Cán bộ, công chức tới cơ sở./.

Trần Văn Trọng

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,