,
Cập nhật lúc: 08:03 |07/10/2015
Ngày 6-10-2015, tại Trường Chính trị Trường Chinh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình, giáo trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính các trường cụm đồng bằng sông Hồng. Dự hội nghị có PGS, TS, Nhà giáo Ưu tú Trương Thị Thông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh...
,
,
.
,
,
,
,