,
Cập nhật lúc: 08:05 |22/09/2014
Những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ và UBND tỉnh, dự án củng cố, xử lý trọng điểm đê tả Đáy đã được hoàn thành đưa vào sử dụng, nâng cao khả năng chống chịu lũ, bão. Bên cạnh đó, UBND huyện thực hiện tốt công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý đê điều...
,
,
.
,
,
,
,