,
Cập nhật lúc: 08:10 |21/10/2014
Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội LHPN cấp trên, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, có nhiều sáng tạo trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vận động phụ nữ thực hiện KHHGĐ, phòng chống TNXH...
,
,
.
,
,
,
,