,
Cập nhật lúc: 15:33 |28/01/2022
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19; Kế hoạch số 125/KH-BYT, ngày 26-1 của Bộ Y tế về tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022, Sở Y tế đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022 ...
,
,
.
,
,
,
,