,
Cập nhật lúc: 08:14 |27/11/2015
Yêu cầu của đợt là huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia thực hiện. Việc tiêu độc, khử trùng phải thực hiện thường xuyên và đúng quy trình: vệ sinh cơ giới trước, sau đó tiến hành phun hoá chất khử trùng tiêu độc hoặc rắc vôi bột; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, GSGC.
,
,
.
,
,
,
,