,
Cập nhật lúc: 08:23 |28/01/2015
Ngày 27-1-2015, Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đối ngoại địa phương năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Hồ Xuân Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì hội nghị.
,
,
.
,
,
,
,