,
Cập nhật lúc: 21:22 |05/08/2020
Ngày 4-8-2020, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký, ban hành Công văn số 331/UBND-VP7 gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố...
,
,
.
,
,
,
,