,
Cập nhật lúc: 08:10 |20/08/2014
Đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT được thực hiện từ ngày 16-8 đến hết ngày 15-9-2014 với mục đích huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế, làm giảm TNGT, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, trật tự, an toàn, đặc biệt là trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm...
,
,
.
,
,
,
,