,
Cập nhật lúc: 07:42 |03/09/2014
Để chủ động bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngăn chặn có hiệu quả bệnh dại phát sinh, lây lan, giảm thiểu số người bị chó cắn và không để người bị tử vong do bệnh dại, ngày 28-8-2014, UBND tỉnh có Công văn số 530 gửi các sở: NN và PTNT, Y tế; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật.
,
,
.
,
,
,
,