,
Cập nhật lúc: 20:39 |21/03/2019
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh căn cứ vào điều kiện, đặc điểm của đơn vị để xây dựng kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" từ 15-4 đến 15-5-2019 theo chủ đề "Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" nhằm tăng cường công tác giáo dục, truyền thông...
,
,
.
,
,
,
,