,
Cập nhật lúc: 07:51 |25/07/2016
Thực hiện kế hoạch của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh, từ ngày 4 đến ngày 22-7-2016, Tỉnh ủy Nam Định đã phối hợp với Quân khu 3 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 78 cho 86 cán bộ đối tượng 2 của tỉnh.
,
,
.
,
,
,
,