,
Cập nhật lúc: 07:19 |31/07/2014
Tổng cục Thống kê (Bộ KH và ĐT) vừa công bố số liệu xuất nhập khẩu cả nước trong 7 tháng qua. Trong đó, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 83,5 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013. Đóng góp vào mức tăng trưởng này, khu vực kinh tế trong nước đạt 27,7 tỷ USD, tăng 12,2% và chiếm 33,2% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 55,8 tỷ USD, tăng 15%.
,
,
.
,
,
,
,