,
Cập nhật lúc: 08:19 |24/09/2014
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, ngày 22-9-2014, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) và dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
,
,
.
,
,
,
,