,
Cập nhật lúc: 18:22 |28/06/2022
Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình hành động đại hội Đoàn các cấp, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong LLVT tỉnh đã phát triển toàn diện; cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
,
,
.
,
,
,
,