,
Cập nhật lúc: 08:27 |28/11/2014
Ngày 27-11-2014, Ban Tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 của tỉnh đã họp, kiểm điểm tiến độ công việc chuẩn bị cho Đại hội. Đồng chí Bùi Đức Long, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 của tỉnh chủ trì hội nghị.
,
,
.
,
,
,
,