,
Cập nhật lúc: 18:18 |31/03/2020
Đến hết tháng 3 năm 2020, toàn tỉnh đã có 99,8% số chi bộ trong tổng số 5.587 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đảng bộ các huyện: Hải Hậu, Nam Trực, Trực Ninh và thành phố Nam Định có số lượng chi bộ trực thuộc lớn, nhưng đã sớm hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.
,
,
.
,
,
,
,