,
Cập nhật lúc: 08:39 |23/07/2014
Ngày 22-7-2014, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2014, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 8-3-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm...
,
,
.
,
,
,
,