,
Cập nhật lúc: 07:35 |19/09/2018
Sáng 18-9-2018, Ban TVTU tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về "tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới" (gọi tắt là Chỉ thị 21). Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...
,
,
.
,
,
,
,