,
Cập nhật lúc: 08:01 |18/04/2014
Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, Thành phố Nam Định và các ngành Công an, GTVT tổ chức kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, lắp ráp các loại xe cơ giới thuộc diện không được phép lưu thông. Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổng hợp tình hình thực hiện công tác quản lý và hỗ trợ thay thế các phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông...
,
,
.
,
,
,
,