,
Cập nhật lúc: 08:28 |25/05/2015
Ngày 22-5-2015, tại Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 23 (vòng 2) năm 2015 với chủ đề: "Báo Đảng địa phương tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị gắn với tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp" do Báo Quảng Ninh đăng cai tổ chức.
,
,
.
,
,
,
,